Covid-19 Richtlijn voor het bezoeken van de praktijk

Beste lezer,
Het Covid-19 (Corona) virus houdt iedereen bezig.


Zoals u wellicht al vernomen heeft zal ik vermoedelijk op korte termijn weer open gaan. Dit protocol is gebaseerd op de leidraad van de NGS. Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan met vrij grote zekerheid verwacht wordt dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.
U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van de volgende aandoeningen hebben:
• afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
• chronische hartaandoeningen;
• diabetes mellitus (suikerziekte);
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• verminderde weerstand tegen infecties:


- door medicatie voor auto-immuunziekten,
- na orgaantransplantatie,
- bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
- bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
- bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
- een hiv-infectie (in overleg met behandelaar).


U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten heeft:
a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree
Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken.

 

Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik daar uiteraard onder de gegeven omstandigheden alle begrip voor.

Aanvullende maatregelen in onze praktijk: Wat vraag ik van u?


• Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd de praktijk binnen.
• Kom alleen.
• Bij binnenkomst reinigt u uw handen met handalcohol.
• Houd 1.5 meter afstand van elkaar.
• Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en
stoelen aan te raken met uw handen.
• Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn. Ga vooraf thuis naar het toilet!
• Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan vóór de
afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of uw afspraak kan
doorgaan.
• Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard
niet in rekening brengen.
• Volg mijn instructies altijd op.
• Ik hoop op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later
plaatsvindt dat u had gehoopt.
Mijn voorzorgmaatregelen:
• Ik heb geen ziekteverschijnselen. Bij verschijnselen volgens de richtlijnen van het RIVM zal ik de afspraak annuleren.
• Ik geef geen hand bij binnenkomst en draag op verzoek ter bescherming een mondkapje en mogelijk een overzetbril
• Na iedere cliënt reinig en desinfecteer ik alle aangeraakte oppervlakken en ruimtes
waar u bent geweest.
• Ik ventileer de behandelkamer.
• Ik plan meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen
mogelijk te maken. Minimaal 30 minuten tussen elke behandeling, zodat er voldoende tijd is om de ruimte te reinigen

De behandeling:

  1. Tijdens de behandeling wordt zo min mogelijk gepraat.
  2. Na het wassen van mijn handen smeer ik mijn handen en armen in met olie (de olie is geen leefomgeving voor het coronavirus)

 

Ik kijk er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van mij gewend bent. Ik zal u over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.
Blijf gezond!