Algemene voorwaarden

 

Behandelingen
• AbloMassage is een praktijk waar massages (op locatie) worden uitgevoerd.
• Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseur. Deze masseur is géén arts of paramedicus.
• Bij (medische) klachten dient u altijd de masseur in te lichten en eventueel na te vragen bij uw behandelend arts of u de massage mag ondergaan.
• Als basis worden alle massages verricht door Arjan Blom. In geval van ziekte, noodzakelijke afwezigheid of overmacht zal de massage geen doorgang vinden. Er wordt in deze situaties een vervangende afspraak gemaakt
• Er worden geen erotische massages en/of erotische handelingen verricht. Wanneer seksueel getinte opmerkingen of handelingen voorkomen staakt AbloMassage per direct de behandeling. U bent dan alsnog het gehele bedrag van de massage inclusief eventuele reiskostenvergoeding en parkeerkosten verschuldigd.
• Massages worden gegeven binnen de voor de afspraak bestemde tijd. Tijd welke nodig is voor het omkleden van de klant, de benodigde intake, afrekenen en het eventueel maken van een vervolgafspraak valt buiten de behandeltijd.
• Wanneer op verzoek een massage op locatie van de klant plaatsvindt, verwacht AbloMassage dat uw ruimte schoon en hygiënisch is. In geval de ruimte niet schoon en hygiënisch geacht wordt, is de masseur gerechtigd de massage te annuleren met volledige betalingsverplichting van de klant.
• AbloMassage komt aan huis voor een massageafspraak vanaf 45 minuten. Eenpersoons massages van 30 minuten worden uitsluitend in de praktijkvestiging van AbloMassage verzorgd.

Tarieven
• Alle particuliere tarieven zijn inclusief 21% BTW. Indien u het op prijs stelt kunt u achteraf een BTW factuur per email ontvangen.
• Alle massages binnen Goes zijn zonder reiskosten.
• Buiten een straal van 10 km tot 30 km reisafstand vanaf massagepraktijk AbloMassage rekenen wij € 0,39 per kilometer.
• Indien u een massage ontvangt bij AbloMassage heeft u geen recht op reiskostenvergoeding of compensatie voor uw transport.
• Eventuele parkeerkosten die AbloMassage maakt bij behandeling op locatie van de klant zullen worden doorberekend aan de klant.
• Bij alle massages kan maar 1persoon tegelijk geboekt worden.
• Alle behandelingen zijn persoonlijk

Betaling
• U kunt ten tijde van de boeking de massage vooraf betalen door middel van een overboeking via van het bedrag. Hierbij kunt u gebruik maken van verschillende betaalmogelijkheden.
• Direct na de behandeling kunt u de betaling á contant of per (mobiele) pin voldoen.
• In geval van aanschaf van een strippenkaart betaalt u het volledige aantal massages voorafgaand aan de 1e massage. Verdere voorwaarden kunt u lezen bij ‘Strippenkaart en cadeaubon".

Annulering
• Elke behandeling mag tot 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd kostenloos worden geannuleerd.
• Bij annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd van een massage zal 50% van de behandeling in rekening worden gebracht.
• Indien u zonder (schriftelijke) kennisgeving niet verschijnt zullen wij 100% van de massage aan u in rekening te brengen met 8 dagen betaaltermijn.
• Indien wij zonder (schriftelijke) kennisgeving vanuit uw zijde u niet aantreffen op de geplande locatie, datum en tijd, zullen wij naast de 100% van de behandeling ook alle gemaakte reis- en parkeerkosten   aan u in rekening brengen met 8 dagen betaaltermijn.
• In geval van overmacht door ziekte of overlijden in 1e of 2e lijn zal in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt.

•AbloMassage heeft het streven om alle afgesproken dienst(en) door te laten gaan. Mocht door welke omstandigheden ook dit niet mogelijk blijken dan proberen we voor een meest passende oplossing te zorgen. AbloMassage is tot 1 week voor de gemaakte afspraak gerechtigd deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 4 weken na de originele afspraak voortgang kan hebben, zullen wij de betaling aan u retourneren.

Strippenkaart en cadeaubon
• Door massagepraktijk AbloMassage uitgegeven strippenkaarten of cadeaubonnen hebben een beperkte geldigheid, met een einddatum zoals vemeld op de kaart.
• De strippenkaarten of cadeaubonnen kunnen niet omgewisseld worden voor contant geld.
• Elke door AbloMassage uitgegeven strippenkaart of cadeaubon heeft een geldigheid van 1 jaar met ingang van de eerst geboekte en verzilverde massage.

Aansprakelijkheid
• AbloMassage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel voortvloeiend uit verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik tijdens het intake- en/of anamnesegesprek.
• AbloMassage behoudt zich het recht voor de massage te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of bij situaties die aanleiding geven tot contra-indicatie.
• Cliënten die een hernia, reuma, RSI of zenuwbehandeling hebben gehad, worden verzocht om een schriftelijke toestemming van hun huisarts of specialist mee te nemen naar hun massage afspraak.
• AbloMassage kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies van persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van de behandeling.
• AbloMassage mag van de betrokken klant een dossier bijhouden. Deze gegevens worden alleen door de masseur gebruikt ten behoeve van de klant. Deze gegevens zullen nooit verstrekt worden aan derden, noch voor andere doeleinden gebruikt worden dan als informatie voor de masseur.
• AbloMassage beroept zich op de zwijgplicht in samenwerking met klant en masseur.
• Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van AbloMassage doen wij aangifte bij de politie.
• Massages die worden aangeboden door AbloMassage zijn geen medische behandelingen. Wanneer u zich laat behandelen bij AbloMassage is dit geheel op eigen risico.

Bedrijfsmassages

. Bedrijfsmassages geschieden onder dezelfde voorwaarden als hierboven benoemd. Uitzonderingen hierop zijn de afspraken rondom de betalingscondities en met het bedrijf gemaakte bijzondere    afspraken.
• Facturen voor bedrijven zijn excl. BTW.  Reiskosten zijn €0,50 excl BTW. Reisafstand naar de bedrijven is niet gebonden aan het aantal km, echter moet de duur van het totaal te behandelen aantal personeelsleden in dat geval langer zijn dan 4 uur.
• AbloMassage zal bij bedrijfsmassages na een proefperiode van maximaal 2 sessies een evaluatie houden met de verantwoordelijke binnen het bedrijf. Afspraken voor vervolg zullen worden vastgelegd in een contract.
• De betalingsterijn van een factuur voor bedrijfsmassages bedraagt 14 dagen, tenzij anders is afgesproken in het offertetraject.
• AbloMassage houdt ook bij bedrijfsmassages een korte rapportage bij. Deze is bestemd voor de werkgever en is alleen op te vragen met schiftelijke goedkeuring van de betrokken medewerker(s).
• Bij het ondergaan van een massage accepteert u automatisch onze algemene voorwaarden.


Wijzigingen Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie, openingstijden en tarieven kunnen door massagepraktijk AbloMassage ten allen tijden, zonder aankondiging gewijzigd worden.